List przewodni

W 2016 roku, na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach, powierzyliście mi Państwo niezwykle zaszczytną i i odpowiedzialną funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego naszej Izby. Sprawowałem ją także wcześniej, w latach 2013-2016, co zapewne stanowiło istotny czynnik wpływający na Państwa wybór.

Pragnę Państwa poinformować, iż postanowiłem ubiegać się o Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach również w najbliższych samorządowych wyborach.

Od ponad piętnastu lat jestem adwokatem i członkiem naszej Izby. Moje naukowe zainteresowania, związane także z zagadnieniami adwokackiej etyki zaowocowały obroną pracy doktorskiej dotyczącej normatywnych ograniczeń działalności obrońcy na Uniwersytecie Warszawskim, z którym jestem związany naukowo. W latach 2010-2013 i 2013-2016 byłem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej, przy czym podczas drugiej Kadencji pełniłem funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego.

Od kilku lat mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Ochrony Prawnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, co w połączeniu z doświadczeniami wynikającymi ze sprawowania funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego pozwala lepiej pomagać naszym Koleżankom i Kolegom adwokatom, członkom naszej Izby w wielu codziennych, aczkolwiek istotnych sprawach związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. Włączam się aktywnie między innymi w postępowania zmierzające do zwolnienia adwokatów z zachowania tajemnicy zawodowej, podejmuję także interwencje gdy i tylko interesy adwokatów, członków naszej Izby tego wymagają.

Stale współdziałam z ORA opracowując projekty uchwał, jak choćby te dotyczące instrukcji postępowania w przypadku próby zwolnienia z tajemnicy adwokackiej czy przeszukania w Kancelarii. Dużą satysfakcję sprawił mi fakt, iż opracowane przeze mnie projekty uchwał zostały przyjęte przez ORA w Katowicach i stały się następnie inspiracją dla innych Izb do wprowadzenia podobnych rozwiązań.

Zarówno jako Rzecznik Dyscyplinarny jak i Przewodniczący Komisji Ochrony Prawnej utrzymuję stały kontakt z członkami naszej Izby, także podczas cotygodniowych dyżurów w Referacie Rzecznika. Ta formuła pozwala na podejmowanie szybkich reakcji i rozwiązywanie wielu bieżących problemów, które pojawiają się w przestrzeni norm adwokackiej deontologii, a wynikają z codziennej, adwokackiej praktyki.

Sprawowanie funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego wymagało niejednokrotnie prezentowania racji podnoszonych w obronie członków naszej Izby w reakcji na działania podejmowane przez obecnego Ministra Sprawiedliwości w oparciu o przysługujące mu kompetencje.

Doświadczenie które zdobyłem jako Rzecznik Dyscyplinarny pozwoliło mi również włączyć się w prace Komisji opracowującej zmiany w naszym Kodeksie Adwokackiej Etyki. Od wielu lat zajmuję się też działalnością naukową, a moje zainteresowania wiążą się także z zagadnieniami dopuszczalnych granic aktywności adwokata, także w ich etycznej warstwie. Między innymi tym zagadnieniom poświęciłem moją rozprawę doktorską, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim, z którym cały czas czuję się naukowo związany, a także moją dalszą naukową działalność. To właśnie moje zainteresowania naukowe, związane z zagadnieniami wzajemnych relacji jakie zachodzą między normami etycznymi a normami zawartymi w powszechnie obowiązującym porządku prawnym, pozwalają mi z zapałem sprawować funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego, rozumiejąc wyzwania i trudności związane z codziennym wykonywaniem zawodu. Nie postrzegam tej funkcji jako narzędzia do „zamiatania śmieci pod dywan”, jak to często daje się usłyszeć od Autorów skarg na adwokatów, niezadowolonych z decyzji o odmowach wszczęć czy umorzeniach postępowań, zawsze próbując zwracać im uwagę na specyfikę pracy adwokata, często zupełnie dla nich niezrozumiałą.

Jestem wykładowcą w naszej Izbie, a także w Izbie lekarskiej w Katowicach. Mam również zaszczyt być od wielu lat członkiem komisji kwalifikacyjnej do spraw naboru na aplikację adwokacką jak również komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.

Powierzenie mi funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach na kolejną kadencję będzie dla mnie zobowiązaniem do dalszej pracy na rzecz naszego wspólnego samorządu.