O mnie

Od 2006 roku jestem adwokatem prowadzącym indywidualną Kancelarię w Chorzowie i członkiem naszej Izby Adwokackiej w Katowicach.
W latach 2010-2013 i 2013-2016 byłem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej.

Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego pełnię od 2016 roku. Pracę zawodową łączę z działalnością naukową, w której zajmuję się między innymi zagadnieniami związanymi z normami deontologicznymi i szeroko rozumianą etyką adwokacką, jako jednym z czynników wyznaczających ramy dopuszczalnej prawnie aktywności adwokata.

Te zainteresowania oraz doświadczenia wynikające z wykonywania zawodu adwokata i sprawowania funkcji samorządowych, w tym funkcji sędziego sądu dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego zaowocowały obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim a także dalszą pracą naukową. Wiedza zdobyta podczas tej drogi pozwala mi wypełniać obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego a także merytorycznie angażować się w prace innych organów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Od kilku lat mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Ochrony Prawnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Doświadczenie które zdobyłem jako Rzecznik Dyscyplinarny pozwoliło mi również włączyć się w prace Komisji opracowującej zmiany w naszym Kodeksie Adwokackiej Etyki. Jestem wykładowcą w naszej Izbie, a także w Izbie Lekarskiej w Katowicach.

Mam również zaszczyt być od wielu lat członkiem komisji kwalifikacyjnej do spraw naboru na aplikację adwokacką jak również komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
adwokackiego.

Prywatnie interesuję się dwudziestowieczną historią Europy. Moim hobby jest motoryzacja i sporty motorowe.