Sprawozdanie

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach za lata 2016 - 2020

LataOdmowy wszczęciaUmorzeniaSkierowano wnioski do SD o ukaranieZałatwiono w inny sposób
201677183018
201782232417
201872172916
201944152616
2020411326
razem31686135